حوزه های فعالیت موسسه نظم آوران حفیظ با کسب رتبه یکم از مرکز انتظام ناجا به شرح ذیل است:

حفاظت از اماکن و تاسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محلات، مجتمع های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیر مادر بانک های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق قرض الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی، زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کالا، پروژه های عمرانی، مراقبت از گردشگران، طراحی و مشاوره در زمینه ی طرح های حفاظتی، ارائه خدمات در خصوص نصب و پشتیبانی تجهیزات ایمنی و امنیتی، اسناد و اوراق بهادار، حمل پول و حفاظت فیزیکی از برگزاری همایش های دولتی و خصوصی.

 

شرایط واگذاری تجهیزات دفاع شخصی